top of page

Bevrijdingsdag en Moederdag!

Updated: May 5


Op 5 en 14 mei, viert Nederland Bevrijdingsdag en Moederdag. De geallieerden, bevrijdden in 1945, ons land van de NaZij's en het land begon aan de Wederopbouw. Het Verzet in Nederland, was vrij groot en intensief. Als (geestelijk) Ma in dit land, ben ik dankbaar voor de bevrijders van toen, die tegen racisme en discriminatie kwamen, en de normen & waarden, herstelden van de Grondwet, geschreven door Thorbecke en uitgewerkt door vele mensen.

Ik hoop, dat nooit meer het hart van een stad, gebombardeerd hoeft te worden, om het hart van het gelovige Verzet in de stad. Niet alleen als moeder, maar ook als rechtmatige Erfgename van de troon en kroon, als monarch, wil ik pleiten voor de Rechten van ieder Mens en de verdediging tegen elk ongewenst gedrag, dat nooit met daden, gewroken wordt (niet wenselijk, wel verdedigbaar om eer). Ik wens u en jou een fijne Bevrijdingsdag en Moederdag in een bevrijd en een toekomstig, waardig voortbestaan van Nederland.

24 views0 comments

Recent Posts

See All

Aan het einde van de oktobermaand, worden, zowel Hervormingsdag, als Halloween gevierd of verafschuwd. 95 Stellingen op het Slotkapel van de Wittenberg, maakt hem niet witter en dat geldt ook, voor de

Op 23 april 2006, was het dan zover: ik zou, na de Eed of de Belijdenis in de Hervormde Kerk, op mijn achttiende, een publieke keuze maken, om niet alleen gered te willen zijn op mijn vierentwintigste

Inmiddels is het kabinet, al twee maanden demissionair en was het zomerreces ook demissionair te noemen. Ik ben altijd heel erg benieuwd, hoe Ministers met zeeën van tijd omgaan, zonder meteen een nie

bottom of page