top of page

Bevrijdingsdag en Moederdag!

Updated: May 5, 2023


Op 5 en 14 mei, viert Nederland Bevrijdingsdag en Moederdag. De geallieerden, bevrijdden in 1945, ons land van de NaZij's en het land begon aan de Wederopbouw. Het Verzet in Nederland, was vrij groot en intensief. Als (geestelijk) Ma in dit land, ben ik dankbaar voor de bevrijders van toen, die tegen racisme en discriminatie kwamen, en de normen & waarden, herstelden van de Grondwet, geschreven door Thorbecke en uitgewerkt door vele mensen.

Ik hoop, dat nooit meer het hart van een stad, gebombardeerd hoeft te worden, om het hart van het gelovige Verzet in de stad. Niet alleen als moeder, maar ook als rechtmatige Erfgename van de troon en kroon, als monarch, wil ik pleiten voor de Rechten van ieder Mens en de verdediging tegen elk ongewenst gedrag, dat nooit met daden, gewroken wordt (niet wenselijk, wel verdedigbaar om eer). Ik wens u en jou een fijne Bevrijdingsdag en Moederdag in een bevrijd en een toekomstig, waardig voortbestaan van Nederland.

25 views0 comments

Recent Posts

See All

Na Pinksteren: Vaderdag!

Na de uitstorting van de Heilige Geest; de derde Persoon van God (Hij lijkt meerdere persoonlijkheden te hebben; het grapje werd gewroken met een, niet heel volwassen, reclame), vieren jij en ik Vader

Hemelvaartsdag

Nadat Jezus was opgestaan en de dood overwon, bereidde Hij zich voor op Zijn Hemelvaart. Hij onderwees Zijn discipelen, dat zij Zijn getuige moesten zijn, mensen moesten onderwijzen en hen moest laten

Comments


bottom of page