top of page

Het Europees Sociaal Handvest

Updated: Sep 19, 2021


In 1961 is er een Verdrag opgesteld in Turijn, dat de Mensenrechten waarborgt, voor ieder Rechtspersoon. Ditzelfde geldt, voor onze Nederlandse Grondwet, rondom het begrip coronavirusD_19, zonder pas in 2021:

Artikel 1: 'Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.' Het Europees Sociaal Handvest, zal dit waarborgen! Het ECSR controleert of de aangesloten landen de regels van het handvest naleven. Art. 11.


22 views0 comments

Comments


bottom of page