top of page

Het Kerstfeest 2023

Updated: Dec 9, 2023

Kerst wordt altijd uitgebreid gevierd: vaste Feestdagen in elk Europees land. Normaalgesproken, gaat het feest echt van start na Sinterklaas, met Vrouwe Justitia en de 'zwarte pieten'. Sinterklaas, heb ik niet uit Spanje zien komen, wel achter mij aan zien gaan, toen ik op vakantie ging in Spanje (Elisa was here). Sinterklaas, staat bekend als een genereus man, maar niet ten koste van eerbare zielen. Natuurlijk, kan Sinterklaas niet heel veel, met zwarte pieten, die niet altijd het Recht naleven in hun werkzaamheden en daarmee de hel verdiend hebben!


Kerstfeest, gaat over de Geboorte van de Zoon, Jezus, bij Maria. Jozef is al jaren met de Noorderzon vertrokken. Maria is gaan werken, in een omgeving, die niet bij haar past, maar met de Stichting, het verschil kan maken! De Geboorte van een Zoon, betekende ook de mogelijkheid tot redding. 'The Government is on His shoulders!' De twaalfjarige Jezus, leerde al heel jong aan anderen, de principes van het Koninkrijk van God. Elk jaar vieren wij Zijn Geboorte. Omdat Hij leeft en is opgestaan, is er een Weg gebaand terug naar de Vader. Een Vader, die niet mag beledigen en soms ook naar het Kruis moet! Geen Vader, zou stelen van Zijn kind: Hij zou haar/hem gezegend willen zien, erkend, gerespecteerd en geliefd, om de goede redenen. Naast Jezus, is daar de Tor (Hemelpoort), die ook een rol speelt, bij de Weg terug naar de Vader: voor sommigen is dat met berouw en inkeer en voor anderen, is dat de 'branden burger; tor!' Daarom is het beter, om jouw plek te kennen en de wet van God, voordat jij er door verteerd wordt, zonder berouw en inkeer, maar dan ook zonder vergeving. Kerst, geeft een ieder nieuwe hoop, tot verzoening met God, door de Zoon: kom tot inkeer!

22 views0 comments

Recent Posts

See All

Meer woorden, dan daden!

Een kleine Handtekeningenactie, lijkt mij op zijn plek! Het is een Resolutie, die discriminatie en racisme tegenspreekt en het Strafrecht, met een straf van twaalf jaar, bij rebellie, onderschrijft!

Hervormingsdag en Halloween

Aan het einde van de oktobermaand, worden, zowel Hervormingsdag, als Halloween gevierd of verafschuwd. 95 Stellingen op het Slotkapel van de Wittenberg, maakt hem niet witter en dat geldt ook, voor de

Saved and Changed by Grace!

Op 23 april 2006, was het dan zover: ik zou, na de Eed of de Belijdenis in de Hervormde Kerk, op mijn achttiende, een publieke keuze maken, om niet alleen gered te willen zijn op mijn vierentwintigste

bottom of page