top of page

Levensmotto: 'Live love, that's how you give love!'


'In dit Boek Levensmotto wil ik delen over de tijden in het buitenland, die mijn leven hebben gevormd en met voorbeelden van, hoe ik, mijn Levensmotto, in het dagelijks leven, probeer vorm te geven!' Op deze wijze, begint het Voorwoord van mijn E-Book 'Levensmotto'. Enkele Citaten: 'Tijdens mijn Studententijd, begon ik mijn huis te bouwen! Twee Studentenkamers, met een eigen douche en uitzicht op een park, bleek een goede en leerzame periode, tot volwassenheid. Tevens, kon ik mijn wijsheid en onafhankelijkheid, goed toe passen in een stedelijke omgeving, met meer gevaren, dan mij lief zijn. Op Rotterdam-Noord, heb ik mij altijd veilig gevoeld, met mijn Studie in Den-Haag en mijn actieve studentenleven in Rotterdam.' ''Going the extra mile', is vaak een teken van de liefde, ook uitleven! Wel moet hierbij opgemerkt worden, dat dode werken, werken uit het vlees zijn en geen impact zullen hebben. Sommige mensen hebben die gave, om te onderscheiden, waar het wel op aan moet komen!' 'De Weg terug naar God, de Vader, is, om Zijn Zoon, met Zijn Geest, toe te laten in jouw leven. Dit houdt meer leven, dan dood in én meer geluk, dan ongeluk! Niet alleen een rein geweten, zal jou helpen, om beter onderscheid te hebben; ook ben jij in staat jouw lichaam, beter in ere te houden en respectvol te zijn. Zelfbeheersing, is een vrucht van de Geest!' 'Bij het oogsten van mensenlevens, kun jij ook denken aan een Zalving, bij een christen; de Zalving met de Heilige Geest, kan er voor zorgen, dat de sproeisystemen van de Hemel, uiteindelijk, een oogst van zielen, oplevert. Maar dan wel een oogst, die verandering in de Maatschappij kan brengen en de juiste houding heeft naar de Rechtvaardige! Om goed te kunnen oogsten, zijn de volgende middelen, van belang:

- Een juiste Persoonlijkheid;

- Een goede Studie en Vaardigheden;

- Een goed Karakter;

- Engelengeduld en Geestelijke Vrucht;

- Een Ze.is, om de aren binnen te halen!'

Enjoy the E-Book: Bestel 'm voor €10,00!

15 views0 comments

Recent Posts

See All

Aan het einde van de oktobermaand, worden, zowel Hervormingsdag, als Halloween gevierd of verafschuwd. 95 Stellingen op het Slotkapel van de Wittenberg, maakt hem niet witter en dat geldt ook, voor de

Op 23 april 2006, was het dan zover: ik zou, na de Eed of de Belijdenis in de Hervormde Kerk, op mijn achttiende, een publieke keuze maken, om niet alleen gered te willen zijn op mijn vierentwintigste

Inmiddels is het kabinet, al twee maanden demissionair en was het zomerreces ook demissionair te noemen. Ik ben altijd heel erg benieuwd, hoe Ministers met zeeën van tijd omgaan, zonder meteen een nie

bottom of page