top of page

Welcome on the new Website of New Dawn Europe!

Every Month, the C.E.O. will post a Column, about Mission Trips, Knowledge, Trending and Events!
#MissionTrip #Knowledge #Trending #Event

8 views0 comments

Recent Posts

See All

De Uitstorting van de Heilige Geest, wordt al jarenlang gevierd en ook Stichting New Dawn Europe, enjoys the Spirit! Gedurende, de levensjaren van de C.E.O., is sinds 2006, de Geest een grotere rol, g

Zonder Kruisiging, geen Pasen; daarom de Vraag: 'Waarom Pasen (vieren)?' Er zijn verschillende redenen, te bedenken: Een onschuldige stierf en overwon, enkel en alleen, omdat anderen niet vrijuit gaan

bottom of page