top of page

Saved and Changed by Grace!

Updated: Oct 5

Op 23 april 2006, was het dan zover: ik zou, na de Eed of de Belijdenis in de Hervormde Kerk, op mijn achttiende, een publieke keuze maken, om niet alleen gered te willen zijn op mijn vierentwintigste, maar ook om veranderd te willen worden. De Geest van de Almachtige, zou meer ruimte gaan krijgen en mijn ego, iets minder veel ruimte. De dag, dat ik mij herboren voelde, en waarna ik, vrij snel, afreisde naar Australië, om Worship & Creative Arts, te gaan doen! Mijn hart, vormde goede grond, om het Woord, als 'Zijn zaad', gezaaid te worden in mijn leven. Hierdoor, kwam ik volledig tot bloei en het was de genade aldaar, die mij, als een veranderde vrouw, liet terugreizen! Ik kon weer vrouw zijn in een wakker Vaderland, waaraan grenzen gesteld zijn. Communicatie is een Vak, geen F*ck, dat nodig is, om Gods wetten te kennen of te gehoorzamen, zonder racistisch te handelen of met valse motieven! #DeKroon Muziek kan een belangrijke sleutel zijn, om geraakt te worden, door de liefde van God. Een eervolle levensstijl, is bij mij, altijd aan de orde geweest, maar een liefdevolle levensstijl, is een nieuwe orde. Daarentegen, is iets, dat uit een verkeerde bron komt, algauw 'geen stijl'! Op mijn Doopdag, ben ik ook officieel gered en staat mijn Naam in het Boek van het Leven. Voorlopig, nog als enige, in ons Vaderland. Genade heeft mijn hart veranderd, maar teveel genade, is ongezond, omwille van het zelfrespect en de eigenwaarde, tot het stellen van grenzen, die een ander soms nodig heeft, om, zo nodig, respect te verkrijgen, alsmede om, op verandering te wijzen, als er sprake is van een zondige levensstijl of om verkeerde keuzes, die gemaakt zijn! Desalniettemin, is ons zicht maar beperkt en is ieder zelf verantwoordelijk voor zijn/haar levensstijl, op een volwassen leeftijd en kan een ieder, een goed verschil maken, met hulp van de Heilige Geest. Uiteindelijk, is het een goed hart, waarmee verschil gemaakt kan worden!


Het Kroondomein is gesloten t/m 22 november, in verband met de Verkiezingen en de Formatie van een nieuw Missionair Kabinet!


16 views0 comments

Recent Posts

See All

Aan het einde van de oktobermaand, worden, zowel Hervormingsdag, als Halloween gevierd of verafschuwd. 95 Stellingen op het Slotkapel van de Wittenberg, maakt hem niet witter en dat geldt ook, voor de

Inmiddels is het kabinet, al twee maanden demissionair en was het zomerreces ook demissionair te noemen. Ik ben altijd heel erg benieuwd, hoe Ministers met zeeën van tijd omgaan, zonder meteen een nie

New Dawn Europe has started, her sixth year, with the celebration of her fifth Anniversary, on the 25th of September 2023! As the Director, I was able to share the Word of God and celebrate Dutch trad

bottom of page