top of page

The Difference

Updated: Jul 21, 2022

A great starting point, of having an opinion in situations (only, if it is asked), is to look, whether there is a fact or not, and especially having some self-knowledge! This is not the same, as being self-righteous. Although, there can be truth and everyone deserves a good defence! What is the difference, between being righteous and being self-righteous?

  • Baptized or not;

  • Faith or self-importance;

  • Lawful or godless;

  • Kind or selfish;

  • Moral or immoral;

  • True or dishonest.


People can believe, but that doesn't mean, that their actions are always righteous. Someone can be righteous and have actions, that defends that righteousness (of Him, by the Spirit); enjoy, not envy, a righteous Summer!

9 views0 comments

Recent Posts

See All

Na Pinksteren: Vaderdag!

Na de uitstorting van de Heilige Geest; de derde Persoon van God (Hij lijkt meerdere persoonlijkheden te hebben; het grapje werd gewroken met een, niet heel volwassen, reclame), vieren jij en ik Vader

Hemelvaartsdag

Nadat Jezus was opgestaan en de dood overwon, bereidde Hij zich voor op Zijn Hemelvaart. Hij onderwees Zijn discipelen, dat zij Zijn getuige moesten zijn, mensen moesten onderwijzen en hen moest laten

Kommentare


bottom of page