top of page

The Difference

Updated: Jul 21, 2022

A great starting point, of having an opinion in situations (only, if it is asked), is to look, whether there is a fact or not, and especially having some self-knowledge! This is not the same, as being self-righteous. Although, there can be truth and everyone deserves a good defence! What is the difference, between being righteous and being self-righteous?

  • Baptized or not;

  • Faith or self-importance;

  • Lawful or godless;

  • Kind or selfish;

  • Moral or immoral;

  • True or dishonest.


People can believe, but that doesn't mean, that their actions are always righteous. Someone can be righteous and have actions, that defends that righteousness (of Him, by the Spirit); enjoy, not envy, a righteous Summer!

9 views0 comments

Recent Posts

See All

Aan het einde van de oktobermaand, worden, zowel Hervormingsdag, als Halloween gevierd of verafschuwd. 95 Stellingen op het Slotkapel van de Wittenberg, maakt hem niet witter en dat geldt ook, voor de

Op 23 april 2006, was het dan zover: ik zou, na de Eed of de Belijdenis in de Hervormde Kerk, op mijn achttiende, een publieke keuze maken, om niet alleen gered te willen zijn op mijn vierentwintigste

Inmiddels is het kabinet, al twee maanden demissionair en was het zomerreces ook demissionair te noemen. Ik ben altijd heel erg benieuwd, hoe Ministers met zeeën van tijd omgaan, zonder meteen een nie

bottom of page