top of page

The fifth Anniversary!

New Dawn Europe has started, her sixth year, with the celebration of her fifth Anniversary, on the 25th of September 2023! As the Director, I was able to share the Word of God and celebrate Dutch traditional feasts, like Easter and Christmas, which are key to the Culture of Europe. Europe is build on ancient christian beliefs and customs, that differ in each European Country and even between regions. It's an honor and a privilege to make a difference in Europe, with bringing hope, knowledge and music, in order to bring change, with the grace and mercy of God! We still believe, that christians, should be the salt on the earth, as long as possible and as forgiven, as you can be! Especially, when written information is misinterpreted or abused. God remains the same, His promises are still 'Yes and A.men!' and His Son is risen! For the best is yet to come, whilst stuck on the Rock; on which each Ministery and every life, should build: a firm Foundation, when called and forgiven, and heaven is your Destiny.

24 views0 comments

Recent Posts

See All

Meer woorden, dan daden!

Een kleine Handtekeningenactie, lijkt mij op zijn plek! Het is een Resolutie, die discriminatie en racisme tegenspreekt en het Strafrecht, met een straf van twaalf jaar, bij rebellie, onderschrijft!

Het Kerstfeest 2023

Kerst wordt altijd uitgebreid gevierd: vaste Feestdagen in elk Europees land. Normaalgesproken, gaat het feest echt van start na Sinterklaas, met Vrouwe Justitia en de 'zwarte pieten'. Sinterklaas, he

Hervormingsdag en Halloween

Aan het einde van de oktobermaand, worden, zowel Hervormingsdag, als Halloween gevierd of verafschuwd. 95 Stellingen op het Slotkapel van de Wittenberg, maakt hem niet witter en dat geldt ook, voor de

bottom of page