top of page

The Relationship with God!

In de Bijbel, zijn er diverse mannen en vrouwen van God, waarover God schrijft, die God zoeken, en Hem hebben leren kennen! Het blijken mensen te zijn, niet uit een ver verleden, zoals Henoch,

Beauaz, Elkana en Hanna. Van Henoch is bekend, dat Hij met God wandelde en dat kan ook vandaag de dag! Dan is het niet O.bed, maar: 'Hoe kan ik veranderen, door Zijn Geest, en op een andere manier genegenheid uiten, een basis voor Vriendschap?' Een relatie met God, houdt Communicatie in, Recht en Respect. Het houdt Waarheid in, zonder roddel of smaad. In Nederland, wordt er gedacht in schuldvragen, niet in genadeverbonden. Mij gaat het te ver, om buiten gelovigen, vriendschappen te ontwikkelen, maar mutual respect, voor de Wetten van God, kan een begin zijn! De opvoeding bij gelovigen, is, in het algemeen, netter en beter. A single lady, kan vaak beter leiden, dan een afgeleide slavin: But what does Scripture say? “Get rid of the slave woman and her son, for the slave woman’s son will never share in the inheritance with the free woman’s son.” 31 Therefore, brothers and sisters, we are not children of the slave woman, but of the free woman. (Galatians 4)

Inmiddels, ben ik voorzien met Elkana en kan ik, over niet al te lange tijd, de tampon vaarwel zeggen. Let Relationship start (Good Grief), with some flowers! Respect en erkenning voor mijn C.V. en de Erfenis van God! Begin een Relatie met God en Hij wijst jou de juiste weg. Heel veel succes, om jouw werk, op een juiste manier in te vullen en de Grondrechten te respecteren!

15 views0 comments

Recent Posts

See All

Na Pinksteren: Vaderdag!

Na de uitstorting van de Heilige Geest; de derde Persoon van God (Hij lijkt meerdere persoonlijkheden te hebben; het grapje werd gewroken met een, niet heel volwassen, reclame), vieren jij en ik Vader

Hemelvaartsdag

Nadat Jezus was opgestaan en de dood overwon, bereidde Hij zich voor op Zijn Hemelvaart. Hij onderwees Zijn discipelen, dat zij Zijn getuige moesten zijn, mensen moesten onderwijzen en hen moest laten

留言


bottom of page