top of page

The Relationship with God!

In de Bijbel, zijn er diverse mannen en vrouwen van God, waarover God schrijft, die God zoeken, en Hem hebben leren kennen! Het blijken mensen te zijn, niet uit een ver verleden, zoals Henoch,

Beauaz, Elkana en Hanna. Van Henoch is bekend, dat Hij met God wandelde en dat kan ook vandaag de dag! Dan is het niet O.bed, maar: 'Hoe kan ik veranderen, door Zijn Geest, en op een andere manier genegenheid uiten, een basis voor Vriendschap?' Een relatie met God, houdt Communicatie in, Recht en Respect. Het houdt Waarheid in, zonder roddel of smaad. In Nederland, wordt er gedacht in schuldvragen, niet in genadeverbonden. Mij gaat het te ver, om buiten gelovigen, vriendschappen te ontwikkelen, maar mutual respect, voor de Wetten van God, kan een begin zijn! De opvoeding bij gelovigen, is, in het algemeen, netter en beter. A single lady, kan vaak beter leiden, dan een afgeleide slavin: But what does Scripture say? “Get rid of the slave woman and her son, for the slave woman’s son will never share in the inheritance with the free woman’s son.” 31 Therefore, brothers and sisters, we are not children of the slave woman, but of the free woman. (Galatians 4)

Inmiddels, ben ik voorzien met Elkana en kan ik, over niet al te lange tijd, de tampon vaarwel zeggen. Let Relationship start (Good Grief), with some flowers! Respect en erkenning voor mijn C.V. en de Erfenis van God! Begin een Relatie met God en Hij wijst jou de juiste weg. Heel veel succes, om jouw werk, op een juiste manier in te vullen en de Grondrechten te respecteren!

15 views0 comments

Recent Posts

See All

Aan het einde van de oktobermaand, worden, zowel Hervormingsdag, als Halloween gevierd of verafschuwd. 95 Stellingen op het Slotkapel van de Wittenberg, maakt hem niet witter en dat geldt ook, voor de

Op 23 april 2006, was het dan zover: ik zou, na de Eed of de Belijdenis in de Hervormde Kerk, op mijn achttiende, een publieke keuze maken, om niet alleen gered te willen zijn op mijn vierentwintigste

Inmiddels is het kabinet, al twee maanden demissionair en was het zomerreces ook demissionair te noemen. Ik ben altijd heel erg benieuwd, hoe Ministers met zeeën van tijd omgaan, zonder meteen een nie

bottom of page