top of page

Turijn!


After Europe Day, the Euro Vision Song Contest, will start in Turin! Whether it is S10 or M10, Article 10, is a Fundamental Right,

and it is about the Right of Privacy! S10 is black, M10 is white.


Be sure, to watch it, even though, Americans, do better in Music, after my Opinion!


6 views0 comments

Recent Posts

See All

De Uitstorting van de Heilige Geest, wordt al jarenlang gevierd en ook Stichting New Dawn Europe, enjoys the Spirit! Gedurende, de levensjaren van de C.E.O., is sinds 2006, de Geest een grotere rol, g

Zonder Kruisiging, geen Pasen; daarom de Vraag: 'Waarom Pasen (vieren)?' Er zijn verschillende redenen, te bedenken: Een onschuldige stierf en overwon, enkel en alleen, omdat anderen niet vrijuit gaan

bottom of page