Waar ligt jouw Devotie?

Updated: Mar 15

Maandenlang, was Nederland in de ban van Corona, niet van de Ring. Menig Nederlander, gaf gehoor, aan het toenmalige Kabinet, dat haar ontslag aanbood bij de Koning van Oranje. Code Rood, werd afgegeven, maar desalniettemin, moest het vaccinatieprogramma, haar doorgang vinden. Als het gaat om Devotie, ligt de voorkeur, bij velen, bij het ego en het werk. Bij de vrouwen, komt het woord 'Relatie', ook meer in haar Woordenboek voor. Het Dogma 'Verkoop alles wat jij hebt en Volg Mij', staat niet in verhouding tot 'Verkoop jezelf!' Een persoon, is namelijk, niet te koop! In 2006, maakte ik zo'n keuze, omdat ik de Bijbel beter leerde kennen. Ik had nog niet heel veel bezit en had de Erfenis, van mijn opa en oma, al gespendeerd, anders had ik een Koopwoning, moeten verkopen. Nu kon ik meubels, aan armen weggeven en een deel opslaan. Ik ging op reis naar Australië! Het is goed, om te weten, waar jouw Devotie, jouw Toewijding, ligt en wie of wat, dan jouw afgoden zijn! Wordt het niet eens tijd, om Balans aan te brengen, in de Situatie? Ik heb het dan niet over Ja-Woorden, want die vereisen een mate van toewijding, maar dat betekent nog niet, dat die ander, een afgod moet worden! Dat is nl. zonde voor God en als de bloem afvalt... Geld, kan een afgod zijn, of ouders, of jouw werk of iemand waaraan jij jezelf spiegelt. Om er achter te komen, waar jouw en mijn Devotie ligt, moet jij de uren tellen, dat jij ermee bezig bent in jouw denken en/of hart. Dan kunnen jij en ik, boeiende Conclusies trekken! Worship is een vorm van Devotie naar God, in de vorm van Muziek, door middel van zang en/of een muziekinstrument. Toch, zal God, ook daarin, kijken naar het hart en de mate van recht, die jij wel of niet toepaste. Devotie, kan ook liggen bij een Droom of een Belofte, die jij gedaan hebt, of bij Materie. Dat kun jij nagaan, door te meten, in hoeverre, de boosheid oploopt bij diefstal, verduistering of beschadiging, wat overigens, een gezonde reactie zou zijn. Kortom: ken jouw Devotie en vraag jezelf af, in het licht van de Eeuwigheid, of het die Devotie, waard was!

14 views0 comments

Recent Posts

See All

After a Celebration of four years New Dawn Europe, herewith a more indepth Column, about the Purpose of Evangelical Churches! Most Names of these churches, are inspired by God, but didn't fulfill thei