top of page

Waarom Pasen!

Zonder Kruisiging, geen Pasen; daarom de Vraag: 'Waarom Pasen (vieren)?' Er zijn verschillende redenen, te bedenken:

  1. Een onschuldige stierf en overwon, enkel en alleen, omdat anderen niet vrijuit gaan;

  2. Een kruisiging gunt een zog. christen, niemand, toch waren zij de schuldigen;

  3. Omdat de Zoon gestorven zou zijn, betekent dat nog niet, dat men vergeven zou zijn;

  4. Geldgebrek, moet nooit een aanleiding zijn, om iemand kwaad te doen of te maken;

  5. De Zoon, stond op, door de Geest, om Zijn infinity te tonen en de Overwinning over de zonde en dood!

  6. Eerschennis is schandelijk en lelijk gedrag, daarom eet ik veel chocolade eitjes dit Pasen;

  7. Het brood van een man en het bloed van een vrouw, kan ook zonder Avondmaal gevierd worden.

Ik wens jou een fijn Pasen toe en een eerbetoon aan velen, die stand hielden en overwonnen!

8 views0 comments

Recent Posts

See All

De Uitstorting van de Heilige Geest, wordt al jarenlang gevierd en ook Stichting New Dawn Europe, enjoys the Spirit! Gedurende, de levensjaren van de C.E.O., is sinds 2006, de Geest een grotere rol, g

bottom of page