top of page

Waarom Pasen!

Zonder Kruisiging, geen Pasen; daarom de Vraag: 'Waarom Pasen (vieren)?' Er zijn verschillende redenen, te bedenken:

  1. Een onschuldige stierf en overwon, enkel en alleen, omdat anderen niet vrijuit gaan;

  2. Een kruisiging gunt een zog. christen, niemand, toch waren zij de schuldigen;

  3. Omdat de Zoon gestorven zou zijn, betekent dat nog niet, dat men vergeven zou zijn;

  4. Geldgebrek, moet nooit een aanleiding zijn, om iemand kwaad te doen of te maken;

  5. De Zoon, stond op, door de Geest, om Zijn infinity te tonen en de Overwinning over de zonde en dood!

  6. Eerschennis is schandelijk en lelijk gedrag, daarom eet ik veel chocolade eitjes dit Pasen;

  7. Het brood van een man en het bloed van een vrouw, kan ook zonder Avondmaal gevierd worden.

Ik wens jou een fijn Pasen toe en een eerbetoon aan velen, die stand hielden en overwonnen!

11 views0 comments

Recent Posts

See All

Aan het einde van de oktobermaand, worden, zowel Hervormingsdag, als Halloween gevierd of verafschuwd. 95 Stellingen op het Slotkapel van de Wittenberg, maakt hem niet witter en dat geldt ook, voor de

Op 23 april 2006, was het dan zover: ik zou, na de Eed of de Belijdenis in de Hervormde Kerk, op mijn achttiende, een publieke keuze maken, om niet alleen gered te willen zijn op mijn vierentwintigste

Inmiddels is het kabinet, al twee maanden demissionair en was het zomerreces ook demissionair te noemen. Ik ben altijd heel erg benieuwd, hoe Ministers met zeeën van tijd omgaan, zonder meteen een nie

bottom of page