top of page

Weerbaarheidstraining!

Updated: Jul 6, 2023


Stel je toch eens voor, dat er miljoenen apart zijn gehouden, voor een Rechtspersoon, als ik! Dat anderen vielen, niet een openbaar gezag en lichaam vormen, nog gered zijn; een rechtvaardige. De straffen op Belediging of valse Aangiftes, worden met een derde verhoogd, bij de NL-Koningin. Achterhaald: 'Oranje boven; leve de Koningin!' Liever geen daden. #Art.7GW Weerbaarheid, is iets, dat ik van nature, al bezit. Eén keer, ben ik bijna beroofd, op Station Rotterdam, maar door mijn tijdig ingrijpen, kreeg ik, mijn mobiele telefoon, die in mijn moderne Eastpak(!)-rugtas zat, weer terug. Iemand die de Kroon erft en het Zwaard mag hanteren, is altijd alert op (getrouwde) aasgieren. Sweet Water is om het hart (Art. 1:1a, Algemene Wet Bestuursrecht) en haar C.V.: niet, om dat te dwarsbomen. Hoe meer eer, hoe meer de vijand, die het niet kon krijgen, vals zal handelen, dan wel discriminerend kan optreden, terwijl dat hun plek niet is, ten aanzien van de Positie van de C.E.O.; die van Monarch (wit-rood) en het World Trade Center; veel Merknamen staan op eer! Veel vrouwen, worden nog niet overal, als gelijke van mannen, beschouwd. Daarom, is weerbaarheidstraining onomkeerbaar, indien noodzakelijk! Tenslotte, wil niemand geschonden worden en dat wordt, als het mij aan gedaan wordt, met minimaal zes jaar (tot 30 jaar) of ontslag, gestraft! Tevens, kan de mobiele (06: Branden Burger; Tor) Telefoon ingeleverd worden. Wat leer je, bij een Weerbaarheidstraining, tijdens een Event of Sessie van New Dawn Europe:

  1. Feedback geven, door het bij jezelf te houden: 'Ik vind dat (zowel positief, als negatief)';

  2. Houding: een gesloten of afgewende houding, is een vorm van weren;

  3. Strafrecht: de juiste wetten aanwenden, die strafbaar gedrag, aanspreken of straffen;

  4. Waarde: kinderen zijn van waarde, alsmede goede vrouwen: ken jouw waarde!

  5. Onderscheid: dat is een geestelijk principe; weet of jij betrouwbaar bent en wie niet.

  6. Rechtvaardigheid: alle mobiele nummers, staan op het gezin van de rechtvaardige.

Mocht jij interesse hebben, in een weerbaarheidstraining, dan kun jij contact, met ons opnemen!

28 views0 comments

Recent Posts

See All

Na Pinksteren: Vaderdag!

Na de uitstorting van de Heilige Geest; de derde Persoon van God (Hij lijkt meerdere persoonlijkheden te hebben; het grapje werd gewroken met een, niet heel volwassen, reclame), vieren jij en ik Vader

Hemelvaartsdag

Nadat Jezus was opgestaan en de dood overwon, bereidde Hij zich voor op Zijn Hemelvaart. Hij onderwees Zijn discipelen, dat zij Zijn getuige moesten zijn, mensen moesten onderwijzen en hen moest laten

Commenti


bottom of page