top of page

You're Unique!


To be a woman or not, is the question! I found out, that it is necessary, to have women in charge, as well. As a spiritual mother and official Monarc, I think it is essential, to appreciate femineity, kindness, humanity and warmth, that women can bring to the table, when a culture of honor, in a relationship, is established! A culture of honor, involves: - the same worth;

- the same intelligence level;

- the same salary, as the degree;

- different talents;

- respecting each other's will;

- first the lady, than the lat;

- celebrating Birthdays;

- involve the Lord King! Have a blessed Women's Day!

9 views0 comments

Recent Posts

See All

Na Pinksteren: Vaderdag!

Na de uitstorting van de Heilige Geest; de derde Persoon van God (Hij lijkt meerdere persoonlijkheden te hebben; het grapje werd gewroken met een, niet heel volwassen, reclame), vieren jij en ik Vader

Hemelvaartsdag

Nadat Jezus was opgestaan en de dood overwon, bereidde Hij zich voor op Zijn Hemelvaart. Hij onderwees Zijn discipelen, dat zij Zijn getuige moesten zijn, mensen moesten onderwijzen en hen moest laten

Comments


bottom of page