top of page

Kerk of Gemeente

Tot en met mijn twintigste levensjaar en daarna af en toe, ging ik regelmatig naar de Hervormde Kerk. Ik heb nooit echt nagedacht over de benaming van een Gebouw, tot voor kort: de Kerk staat op eer en houdt erediensten, in tegenstelling tot een Evangelische Gemeen.te, die samenkomsten houdt. Alles dat 'Gemeente' heet, heeft een mate van gemeen gedrag onder de gelederen. Dat klopt, kan ik uit eigen ervaring zeggen. Te gemeen handelen met een rechtspersoon K.e.r.k, is niet eervol. Daarnaast, is een christen ook een ander rechtspersoon, dan een jood of een heiden! De christen gelooft dat de Koning der koningen leeft, terwijl een jood denkt dat Hij nog moet komen en een heiden, gelooft in een witte den op de hei. Of zou 'hei', met een lange 'ij', gespeld moet worden?! Dat zou inderdaad niets autoriseren en Vrouwe Justitia in ere houden. Kortom: ik ben een christen, zonder d of w in de naam, die liever naar een kerk, dan naar een gemeente gaat! De Stichting is namelijk zelf, een eervolle Parochie, zonder winstoogmerk: HP/De Tijd met een oude HP-Desktop en een PH-vliegtuig; 'Mijn geest, getuigt met Zijn Geest, dat ik een eervol kind van God ben' (Rom. 8:16)! Dat werd 23 april 2006, officieel, met mijn Doop. Ik mag mij born-again noemen, met een wederdoop in 2016, zodat er geen twijfel over bestaat; ik moet nooit naïef handelen in Gomorrah (Rotterdam) of Sodom (Schiedam). '1. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus, 2. door wie wij ook de toegang hebben verkregen [in het geloof] tot deze genade, waarin wij staan, en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. 3. En niet alleen (hierin), maar wij roemen ook in de verdrukkingen, daar wij weten, dat de verdrukking volharding uitwerkt, 4. en de volharding beproefdheid, en de beproefdheid hoop; 5. en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is, door de heilige Geest, die ons gegeven is.' (Rom. 5:1-5)13 views0 comments

Recent Posts

See All

Na Pinksteren: Vaderdag!

Na de uitstorting van de Heilige Geest; de derde Persoon van God (Hij lijkt meerdere persoonlijkheden te hebben; het grapje werd gewroken met een, niet heel volwassen, reclame), vieren jij en ik Vader

Hemelvaartsdag

Nadat Jezus was opgestaan en de dood overwon, bereidde Hij zich voor op Zijn Hemelvaart. Hij onderwees Zijn discipelen, dat zij Zijn getuige moesten zijn, mensen moesten onderwijzen en hen moest laten

Easter 2024

To make Easter visual, there are two ideas: that of eggs and that of a cross, being overthrown by the resurrection. Both ideas are right. Some men are searching for the one and only egg, even though t

Comentarii


bottom of page