top of page

Meer woorden, dan daden!

Een kleine Handtekeningenactie, lijkt mij op zijn plek! Het is een Resolutie, die discriminatie en racisme tegenspreekt en het Strafrecht, met een straf van twaalf jaar, bij rebellie, onderschrijft! Morgen, op Valentijnsdag, leren prinsen en prinsessen, dat woorden, beter zijn, dan daden. Dat de wet van Mo.zes, lang niet zo slecht is: 'Gij zult niet begeren, de vrouw van uw naaste' of 'Gij zult niet echtbreken', principes zijn, die minder beschadigde harten, opleveren, of nog erger.


In een geciviliseerde samenleving, als dat van Nederland, staat de ´Ma.je.s.teit´, de principes 'Fatsoen' en 'Zelfbeheersing', voor. Zelfbeheersing n.b., is een vrucht van de Heilige Geest: buitenechtelijk onbeheerst en wreed gedrag, is gewoon geen optie. In het bijzonder niet voor een christen!


Stuur een leuke kaart of haal een bos bloemen, laat op een geciviliseerde manier, weten, dat jij om iemand geeft of kan geven. Veel succes en geluk toegewenst: daarna, is redding vereist! 'Happy Valentine!´

7 views0 comments

Recent Posts

See All

Na Pinksteren: Vaderdag!

Na de uitstorting van de Heilige Geest; de derde Persoon van God (Hij lijkt meerdere persoonlijkheden te hebben; het grapje werd gewroken met een, niet heel volwassen, reclame), vieren jij en ik Vader

Hemelvaartsdag

Nadat Jezus was opgestaan en de dood overwon, bereidde Hij zich voor op Zijn Hemelvaart. Hij onderwees Zijn discipelen, dat zij Zijn getuige moesten zijn, mensen moesten onderwijzen en hen moest laten

Comentários


bottom of page