top of page

Pinksteren!

De Uitstorting van de Heilige Geest, wordt al jarenlang gevierd en ook Stichting New Dawn Europe, enjoys the Spirit! Gedurende, de levensjaren van de C.E.O., is sinds 2006, de Geest een grotere rol, gaan spelen. Daarbij, is ook de Geest uitgestort, waarover in Joël, staat geprofeteerd. Niet alleen de 'christenen', maar ook de 'heidenen', dragen tegenwoordig de Geest of zij horen God. Dit is van belang, zodat de Waarheid, altijd overwint en niet voorgewend bedrog, als groffe grap of het aanzetten tot smaad, tenzij een meerderheid gebaat is bij de waarheid, die vrijmaakt. Mensen in Nederland, Europa en ver daarbuiten staan, zogezegd 'aan', wat mij ontzettend vermoeiend lijkt en het neigt naar projectie, die nooit verkeerd of vreemd gedrag, moet aanwakkeren. 'Waar de Geest van de Heer is; daar is vrijheid!' Altijd met mate. Fijn Pinksteren!

25 views0 comments

Recent Posts

See All

Na Pinksteren: Vaderdag!

Na de uitstorting van de Heilige Geest; de derde Persoon van God (Hij lijkt meerdere persoonlijkheden te hebben; het grapje werd gewroken met een, niet heel volwassen, reclame), vieren jij en ik Vader

Hemelvaartsdag

Nadat Jezus was opgestaan en de dood overwon, bereidde Hij zich voor op Zijn Hemelvaart. Hij onderwees Zijn discipelen, dat zij Zijn getuige moesten zijn, mensen moesten onderwijzen en hen moest laten

Comments


bottom of page