top of page

Pinksteren!

De Uitstorting van de Heilige Geest, wordt al jarenlang gevierd en ook Stichting New Dawn Europe, enjoys the Spirit! Gedurende, de levensjaren van de C.E.O., is sinds 2006, de Geest een grotere rol, gaan spelen. Daarbij, is ook de Geest uitgestort, waarover in Joël, staat geprofeteerd. Niet alleen de 'christenen', maar ook de 'heidenen', dragen tegenwoordig de Geest of zij horen God. Dit is van belang, zodat de Waarheid, altijd overwint en niet voorgewend bedrog, als groffe grap of het aanzetten tot smaad, tenzij een meerderheid gebaat is bij de waarheid, die vrijmaakt. Mensen in Nederland, Europa en ver daarbuiten staan, zogezegd 'aan', wat mij ontzettend vermoeiend lijkt en het neigt naar projectie, die nooit verkeerd of vreemd gedrag, moet aanwakkeren. 'Waar de Geest van de Heer is; daar is vrijheid!' Altijd met mate. Fijn Pinksteren!

23 views0 comments

Recent Posts

See All

Aan het einde van de oktobermaand, worden, zowel Hervormingsdag, als Halloween gevierd of verafschuwd. 95 Stellingen op het Slotkapel van de Wittenberg, maakt hem niet witter en dat geldt ook, voor de

Op 23 april 2006, was het dan zover: ik zou, na de Eed of de Belijdenis in de Hervormde Kerk, op mijn achttiende, een publieke keuze maken, om niet alleen gered te willen zijn op mijn vierentwintigste

Inmiddels is het kabinet, al twee maanden demissionair en was het zomerreces ook demissionair te noemen. Ik ben altijd heel erg benieuwd, hoe Ministers met zeeën van tijd omgaan, zonder meteen een nie

bottom of page